• De Stulp - Van bos en heide :: De Stulp bestaat voor groot deel uit heide- en stuifzandgebied. De Stulp kent een geschiedenis van gebruiksland. Zo werd het hoogveen dat een deel van het land bedekte, vanaf de 13de eeuw gebruikt voor de turfwinning.
  • De Stulp :: Een stulp is een hut of armelijk verblijf. Meestal woonden vroeger de allerarmsten op de heide. Zij hielden daar bijen, schapen en maakten borstels.
  • De Stulp :: Enige jaren geleden zijn de heidevelden achter het paleis Soestdijk open gekapt, zodat de heide terugkwam. Deze velden droge en natte heide worden nu in stand gehouden door ze te laten begrazen.
  • De Windhond :: In de gemeente Soest stonden in het verleden zeker twee molens, namelijk de molen 'De Vlijt' en de molen 'De Windhond'. Beide molens zijn afgebroken. De stellingkorenmolen 'De Windhond' op de Soester Eng is herbouwd in 2008.
  • Soester Duinen :: Een oneindig grote zandverstuiving met glooiende duinen in de laatste ijstijd ontstaan, toen de wind een lading zand over dit gebied blies.
  • IJsselmeer :: Met een brandende hemellucht van vulkaanas Eyjafjallajökull
 
...Beauty in the world...

Macy Gray


Ga naar 'Over Ron' en lees over mijn fotografie

A propos de RonPhotographie

Bienvenue sur mon site! Pour tout savoir sur ma photographie.

Allez à propos de Ron

Ga naar de Portfolio en zie de mooiste foto's

Portfolioexpériences numériques

Voir une sélection de mes présenté d'

Aller au portefeuille

Ga naar de Blog en lees de laatste berichten en zie de laatste foto's

PhotoblogDerniers messages

Lisez mon photoblog

Aller au blog